Bộ lọc

Làm sạch tất cả

Theo vị trí

Xem thêm

Nhu cầu

Xem thêm

Đối tượng

Xem thêm

Tiện ích

Giá cả

15 kết quả

Làm sạch bộ lọc

Mới nhất
  • Mới nhất
  • Đánh giá
Bản đồ

Chùa Kh'leang
Địa điểm tham quan

Chùa Kh'leang

Đang mở cửa
(Chưa có đánh giá)
Miễn phí
77
Chùa Dơi
Địa điểm tham quan

Chùa Dơi

Đang mở cửa
(Chưa có đánh giá)
$
77
Bảo tàng tỉnh Sóc Trăng
Địa điểm tham quan

Bảo tàng tỉnh Sóc Trăng

Đang mở cửa
(Chưa có đánh giá)
$
108
Wat Pătum Wôngsa Som Rông
Địa điểm tham quan

Wat Pătum Wôngsa Som Rông

Đang mở cửa
(Chưa có đánh giá)
Miễn phí
127
Chùa Quan Âm Linh Ứng (Phật Học 2)
Địa điểm tham quan

Chùa Quan Âm Linh Ứng (Phật Học 2)

Đang mở cửa
(Chưa có đánh giá)
Miễn phí
143
Chùa Đất Sét (Bửu Sơn Tự)
Địa điểm tham quan

Chùa Đất Sét (Bửu Sơn Tự)

Đang mở cửa
(Chưa có đánh giá)
Miễn phí
98
Chùa Ông Bổn 和安會館
Địa điểm tham quan

Chùa Ông Bổn 和安會館

Đang mở cửa
(Chưa có đánh giá)
Miễn phí
93
Chùa Phật học 2
Địa điểm tham quan

Chùa Phật học 2

Đang mở cửa
(Chưa có đánh giá)
Miễn phí
49
Chùa Sà Lôn (Chùa Chén Kiểu)
Địa điểm tham quan

Chùa Sà Lôn (Chùa Chén Kiểu)

Đang mở cửa
(Chưa có đánh giá)
Miễn phí
41
Bảo tàng Khmer
Địa điểm tham quan

Bảo tàng Khmer

Đang mở cửa
(Chưa có đánh giá)
$
66

Thông báo