Top 10 khóa học quản trị rủi ro hay nhất - Bí mật của sự thành công

5.0  (1 bình chọn)
 941

Quản trị rủi ro là quá trình xác định, phân tích và đề xuất những phương thức xử lý các yếu tố rủi ro đã, đang hoặc có thể xảy ra với các doanh nghiệp trong tương lai. Và thường được dùng với nghĩa kiểm soát rủi ro trong các sự kiện ở tương lai, việc biết trước sẽ giúp doanh nghiệp chủ động đề phòng hơn là muốn ứng phó, xử lý sau khi mọi chuyện đã xảy ra.

Bạn là người đam mê kinh doanh muốn khởi nghiệp thành công đừng bỏ lỡ Top 10 khóa học quản trị rủi ro hay sau đây mà TopZ muốn giới thiệu tới bạn ngay sau đây nhé!

1

Kỹ năng quản trị rủi ro (Risk manangement skills)

25/04/2022

 Chỉnh sửa

- Thông tin khóa học: 

 • Link học: https://forbes.edu.vn/training-programs/risk-management-training-programs/risk-management-skills-training-htm.html
 • Giá:4.500.000 đ
 • Giáo viên: Bussiness Edge, Better Work

Trong bất kỳ tổ chức nào, dưới góc nhìn của nhà quản lý, cũng cần có hai hệ thống chạy song song. Thứ nhất là hệ thống đáp ứng yêu cầu kinh doanh, bao gồm các phòng ban chức năng, các quy trình thủ tục, các công việc cần thiết để phục vụ cho nhu cầu kinh doanh của tổ chức. Tuy nhiên, bất kỳ công việc nào, quy trình nào thực hiện ở trên cũng đều đối diện với những nguy cơ, sự cố, hay rủi ro tác động làm ảnh hưởng đến khả năng hoàn thành mục tiêu củ

Khóa học ''Kỹ năng Quản trị rủi ro'' của viện kinh doanh Forbes sẽ đưa ra những tình huống, những rủi ro hoạt động mà doanh nghiệp thường găoj, từ đó phân tích mục đích hoạt động cũng như mục đích kiểm soát liên quan để học viên có thể tự tiếp cận và đưa ra những thủ tục kiểm soát cho từng nội dung cụ thể.

Đối tượng học viên: 

 • Nhân sự đang làm việc trong bộ phận quản lý rủi ro, Kiểm toán nội bộ, Kiểm soát nội bộ, Tuân thủ - Pháp chế và Phòng chống gian lận cần nâng cao trình độ chuyên môn theo chuẩn quốc tế. 
 • Nhân sự đang làm việc trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán, tài chính quan tâm tìm hiểu thêm về Quản lý rủi ro doanh nghiệp. 
 • Ban Giám đốc công ty, thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát 
 • Những cá nhân quan tâm khác

Nội dung khóa học: 

 • Phần 1: Giới thiệu quản trị rủi ro 
 • Phần 2: Thiết lập môi trường 
 • Phần 3: Đánh giá rủi ro & Thiết kế kiểm soát 
 • Phần 4: Nhận diện rủi ro 
 • Phần 5: Đánh giá rủi ro định tính 
 • Phần 6: Đánh giá rủi ro định lượng 
 • Phần 7: Chiến lược xử lý rùi ro 
 • Phần 8: Thông tin & truyền thông
Bạn sẽ học được gì?
 • Phương pháp triển khai công cụ kiểm soát rủi ro
 • Chia sẻ các thực tế tốt nhất về quản trị rủi ro của tổ chức
 • Nhận diện được rủi ro trong môi trường kinh doanh
 • Thiết kế quy trình thực hiện đánh giá rủi ro cho mỗi hoàn cảnh cụ thể
 • Nắm vững và thực hành quản trị rủi ro tiêu chuẩn ISO 31000 toàn cầu
 • Có khả năng phát hiện rủi ro ở nhiều tình huống khác nhau
 • Đưa ra giải pháp giảm thiểu thiệt hại nếu có
Kỹ năng quản trị rủi ro (Risk manangement skills)
2

Khóa học quản trị rủi ro và kiểm soát tuân thủ

25/04/2022

 Chỉnh sửa

- Thông tin khóa học:

 • Link học: https://leto.vn/khoa-hoc-quan-tri-rui-ro-va-kiem-soat-tuan-thu.htm
 • Giá:8.000.000 đ
 • Giáo viên: Trần Kiên

Khóa học Quản trị rủi ro và Kiểm soát tuân thủ được tạo ra và xác nhận bởi LETO Academy, thuộc LETO Strategic Solutions, một tổ chức tư vấn quản trị và cung cấp giải pháp chiến lược giúp Doanh nghiệp tái cấu trúc và tăng trưởng.

Đây là chương trình được tạo ra để giúp bạn đảm bảo rằng nhân viên của mình hoặc chính mình đang làm việc và hành động tuân theo các quy tắc và chính sách nội bộ đã đặt ra và học được cách đánh giá và dự báo rủi ro trong quá trình vận hành hệ thống Doanh nghiệp của bạn. Cả Kiểm soát tuân thủ và Quản trị rủi ro đều quan trọng với sự phát triển của Doanh nghiệp của bạn! Chúng có thể giúp Doanh nghiệp của bạn vận hành và phát triển bền vững, và cũng có thể khiến hệ thống của bạn lục đục, xung đột và tan vỡ.

Điểm nổi bật của khóa học

 • Hiểu rõ hơn về Hệ thống quản lý tuân thủ và cách nó giúp Doanh nghiệp quản lý rủi ro. 
 • Tập trung vào Tuân thủ và Kiểm soát bao gồm Tuân thủ và Văn hóa để đảm bảo công ty của bạn đang hoạt động kinh doanh tuân thủ đầy đủ tất cả luật pháp quốc gia và quốc tế và chính sách nội bộ. 
 • Khám phá từ tổng quan đến chi tiết về Quản lý Rủi ro, An toàn Thông tin và các cách báo cáo rủi ro và đào tạo nội bộ. 
 • Hiểu tất cả các yếu tố bên ngoài và bên trong công ty có thể đe dọa sự thành công của công ty.
 • Hiểu được Quản trị rủi ro chiến lược và các phương pháp đo lường và quản trị rủi ro chiến lược. 
 • Giải thích quy trình Phân tích và Đánh giá rủi ro và sự khác biệt giữa phân tích rủi ro và đánh giá rủi ro. 
 • Biết cách sử dụng khung quản trị rủi ro doanh nghiệp.

Nội dung khóa học

 • Phần 1: Giới thiệu về Tuân thủ Tuân thủ là gì?
 • Phần 2: Hệ thống quản lý tuân thủ (Compliance Management System-CMS) 
 • Phần 3: Năm yếu tố cơ bản của sự tuân thủ
 • Phần 4: Kiểm tra sự tuân thủ 
 • Phần 5: Tuân thủ và Đạo đức
 • Phần 6: Giới thiệu về Quản trị rủi ro Rủi ro là gì? 
 • Phần 7: Rủi ro và các loại rủi ro
 • Phần 8: Quy trình quản trị rủi ro

Khóa học quản trị rủi ro và kiểm soát tuân thủ
3

Khóa Học Quản Trị Rủi Ro Online

25/04/2022

 Chỉnh sửa

- Thông tin khóa học:

 • Link học: https://khoahocpti.edu.vn/lanh-dao-quan-ly/khoa-hoc-quan-tri-rui-ro-online/
 • Giá: 999.000 đ
 • Giáo viên: Dương Ngọc Dũng

Hoạt động của một doanh nghiệp luôn đứng trước nhiều nguy cơ rủi ro. Rủi ro có thể đến từ con người, đến từ hoạt động sản xuất, từ uy tín đối với khách hàng, từ quy trình, từ tài chính hay công nghệ, môi trường… Nhận diện được rủi ro rất quan trọng nhưng quan trọng hơn nữa là xử lý rủi ro.

Khóa học “Quản trị rủi ro” sẽ đưa đến cho bạn các giải pháp để đương đầu với rủi ro như: ước tính rủi ro, quản trị rủi ro, cái tiến nguồn lực hiện tại, đầu tư vào những nguồn lực mới… từ đó có thể duy trì hoạt động kinh doanh liên tục, hạn chế các thiệt hại cho công ty.

Đối tượng tham gia khóa học

 • Ban lãnh đạo các doanh nghiệp. 
 • Trưởng phó các phòng ban đặc biệt là bộ phận phụ trách các vấn đề về rủi ro của doanh nghiệp. 
 • Các cá nhân mong muốn tìm hiểu về rủi ro để phục vụ cho công việc.

Sau khi hoàn thiện khóa học, học viên có thể: 

 • Nhận diện được các rủi ro trong kinh doanh 
 • Hiểu được vì sao cần phải quản trị rủi ro
 • Nắm được các phương pháp quản trị rủi ro
 • Nắm được quy trình xây dựng hệ thống rủi ro
Khóa Học Quản Trị Rủi Ro Online
4

Khóa đào tạo quản trị rủi ro

25/04/2022

 Chỉnh sửa

- Thông tin khóa học:

 • Link học: https://vli.edu.vn/quan-tri-rui-ro/
 • Giá: 2.750.000 đ

Rủi ro luôn rình rập và tác động ảnh hưởng xấu đến hoạt động của các doanh nghiệp. Nhận biết và kiểm soát được rủi ro là một trong những công tác không thể thiếu trong quản trị doanh nghiệp. Khóa đào tạo Quản trị rủi ro giúp các doanh nghiệp nắm bắt các kiến thức và công cụ, phương pháp để nhận dạng, đánh giá và kiểm soát được các rủi ro.

Đối tượng nên tham gia khóa học:  Khóa học cần thiết với cán bộ quản lý các cấp.

Nội dung khóa học 

 • Phần 1: Tổng quan về rủi ro và quản lý rủi ro 
 • Phần 2: Nhận diện và phân tích rủi ro trong việc hoạch định chiến lược và kế hoạch kinh doanh 
 • Phần 3: Nhận diện và phân tích rủi ro trong hoạt động vận hành của doanh nghiệp 
 • Phần 4: Quản trị rủi ro

Mục tiêu của khóa học 

 • Giải thích được các thuật ngữ liên quan đến quản trị rủi ro. 
 • Trình bày các cách thức phân loại rủi ro. 
 • Trình bày được tiến trình quản lý rủi ro. 
 • Nhận biết được và phân tích đánh giá được rủi ro. 
 • Xây dựng được các kế hoạch quản lý rủi ro.
Khóa đào tạo quản trị rủi ro
5

Hệ thống Kiểm soát nội bộ và Quản trị Rủi ro

25/04/2022

 Chỉnh sửa

- Thông tin khóa học:

 • Link học: http://apt.edu.vn/course/he-thong-kiem-soat-noi-bo-va-quan-tri-rui-ro/
 • Giá: 2.500.000 đ
 • Giáo viên: Thái Thị Vân Anh

Một thực trạng khá phổ biến hiện nay là phương pháp quản lý của nhiều công ty còn lỏng lẻo, khi các công ty nhỏ được quản lý theo kiểu gia đình, còn những công ty lớn lại phân quyền điều hành cho cấp dưới mà thiếu sự kiểm tra đầy đủ. Cả hai mô hình này đều dựa trên sự tin tưởng cá nhân và thiếu những quy chế thông tin kiểm tra chéo giữa các bộ phận để phòng ngừa gian lận. Hay nói cách khác, là thiếu một hệ thống kiểm soát nội bộ chặt chẽ, kiểm soát được rủi ro.

Khoá học Xây dựng Hệ thống Kiểm soát nội bộ và Quản trị Rủi ro tại Học Viện APT sẽ giúp học viên và các chủ doanh nghiệp giải quyết những vấn đề này. Khoá học là một trong số các môn học trong chương trình Kiểm toán nội bộ – Chương trình đào tạo đầu tiên và duy nhất đảm bảo tính thực hành cao với chứng chỉ cho Hội Kiểm Toán Viên Hành Nghề Việt Nam (VACPA) chứng nhận.

Đối tượng tham gia khóa học: 

 • Giám đốc điều hành, chủ doanh nghiệp, trưởng các bộ phận chức năng: mua hàng, bán hàng, nhân sự… 
 • Phòng kế toán (Đặc biệt: Kế toán tổng hợp, Kế toán trưởng). 
 • Ban kiểm soát doanh nghiệp, phòng quản trị rủi ro, phòng kế hoạch, phòng nhân sự. 
 • Thành viên bộ phận pháp chế và phòng chống gian lận. 
 • Cá nhân mong muốn nâng cao nhận thức và kinh nghiệm liên quan tới xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ trong doanh nghiệp.

Mục tiêu khóa học: Khóa học giúp các cá nhân, các doanh nghiệp định hướng, xác lập, thực hiện một cơ chế giám sát bằng những quy định rõ ràng nhằm: 

 • Kiểm soát các rủi ro của doanh nghiệp. 
 • Giảm bớt nguy cơ rủi ro tiềm ẩn trong kinh doanh. 
 • Đánh giá đúng về hệ thống kiểm soát nội bộ hiện tại của doanh nghiệp. 
 • Cải thiện các vấn đề trong Quản trị rủi ro và Hệ thống kiểm soát nội bộ doanh nghiệp. 
 • Đảm bảo tính chính xác của các số liệu kế toán và báo cáo tài chính, 
 • Đảm bảo mọi thành viên tuân thủ nội quy của công ty cũng như các quy định của luật pháp, 
 • Đảm bảo sử dụng tối ưu các nguồn lực và đạt được mục tiêu đặt ra, 
 • Bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư, cổ đông và gây dựng lòng tin đối với họ. 
 • Xây dựng được hệ thống kiểm soát nội bộ và cải thiện quy trình quản trị rủi ro doanh nghiệp.
Hệ thống Kiểm soát nội bộ và Quản trị Rủi ro
6

Quản trị rủi ro cơ bản

25/04/2022

 Chỉnh sửa

- Thông tin khóa học:

 • Link học: https://proateco.edu.vn/khoa-hoc/quan-tri-rui-ro-co-ban
 • Giá: 1.500.000 đ

Để tăng xác suất thành công và giảm khả năng thất bại bạn cần trang bị thêm vốn kiến thức của mình về thị trường, kinh doanh, nắm bắt các phương pháp kỹ thuật căn bản, cộng thêm khả năng nhận diện, đo lường và xử lý rủi ro tiềm ẩn. 

Khóa học Quản trị rủi ro cơ bản được thực hiện bởi chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị điều hành kinh doanh và quản trị rủi ro tại Việt Nam, mang lại cho người học những kiến thức và tình huống thực tiễn áp dụng về quản trị rủi ro doanh nghiệp. 

Đối tượng tham dự: 

 • Ban Giám đốc công ty, thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát 
 • Nhân sự đang công tác trong bộ phận Quản lí rủi ro, Kiểm toán nội bộ, Kiểm soát nội bộ, Kiểm soát tuân thủ cần nâng cao chuyên môn của mình. 
 • Nhân sự đang công tác trong lĩnh vực Kế toán, Kiểm toán, Tài chính quan tâm đến Quản trị rủi ro doanh nghiệp. 
 • Những cá nhân quan tâm khác.

Nội dung khóa học:  

 • Phần 1: Giới thiệu về Quản trị rủi ro doanh nghiệp. 
 • Phần 2: Khái niệm về rủi ro và khung quản trị rủi ro. 
 • Phần 3: Nhận diện rủi ro. 
 • Phần 4: Đánh giá rủi ro. 
 • Phần 5: Xử lí và kiểm soát rủi ro. 
 • Phần 6: Giám sát và báo cáo rủi ro.

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ có khả năng: 

 • Xác định và phân tích được những rủi ro có thể xảy ra trong doanh nghiệp. 
 • Cung cấp thông tin cơ sở cho cấp quản lí đưa ra những quyết định đúng đắn. 
 • Có cái nhìn tổng thể về hoạt động đầu tư - kinh doanh của tổ chức. 
 • Quản lí và giải quyết các rủi ro một cách tối ưu, đem lại hiệu quả trong công việc.
Quản trị rủi ro cơ bản
7

Quản trị rủi ro trong đầu tư bất động sản

25/04/2022

 Chỉnh sửa

- Thông tin khóa học:

 • Link học: https://richnguyen.vn/khoa-hoc-bat-dong-san-online-quan-tri-rui-ro-trong-dau-tu-bat-dong-san/
 • Giá: 2.999.000 đ
 • Giáo viên: Rich Nguyen

Nghề nào có ngôn ngữ riêng của nghề đó, khi bạn bắt đầu tham gia vào lĩnh vực bất động sản, nếu vốn từ dùng trong “bất động sản” ị hạn chế thì bạn sẽ gặp nhiều khó khăn trong quá trình giao dịch của mình. Điều này dẫn tới việc bạn không tự tin cũng như khó truyền tải quan điểm của mình cho đối tác biết. Rủi ro tiềm ẩn trong mỗi thương vụ.

Bạn không biết cách điều tra, phân tích thông tin sản phẩm. Nhiều dự án, lô đất bị vướng quy hoạch hay vướng phải sổ đỏ giả, không khớp thông tin. Cũng có thể sản phẩm mua bạn phong thủy không tốt, người bán giả mạo,… Những vấn đề trên nếu bạn không đủ kiến thức thì sẽ dễ dàng vấp phải. 

Tham gia ngay khóa học Quản trị rủi ro trong đầu tư bất động sản của Diễn giả Rich Nguyen – Nhà huấn luyện chiến lược hàng đầu Việt Nam giúp bạn có thể nắm chắc trong tay chìa khóa giúp bạn quản trị rủi ro và bứt phát thu nhập trong quá trình đầu tư của mình.

Nội dung khóa học: 
 • Phần 1: Tổng quan về quản trị rủi ro và các khái niệm cơ bản về rủi ro 
 • Phần 2: Thiết lập quản trị rủi ro. 
 • Phần 3: Các trường phái trong đầu tư. 
 • Phần 4: Quy trình 7 bước trong đầu tư bất động sản.

Bạn sẽ học được gì sau khi kết thúc khóa học ? 

 • Nắm bắt được tổng quan về quản trị rủi ro trong đầu tư bất động sản. 
 • Kiểm soát và hạn chế được rủi ro trong quá trình đầu tư. 
 • Xử lý các tình huống rủi ro nhạy bén và linh hoạt.
Quản trị rủi ro trong đầu tư bất động sản
8

Quản trị rủi ro Cá nhân dành cho Quan hệ Khách hàng

25/04/2022

 Chỉnh sửa

- Thông tin khóa học:

 • Link học: https://ub.edu.vn/courses/workshop-quan-tri-rui-ro-ca-nhan-danh-cho-nhan-vien-ngan-hang
 • Giá: 4.000.000 đ
 • Tôi là nhân viên ngân hàng, tôi yêu thích làm việc trong ngân hàng, nhưng… Tôi không hiểu rõ những loại rủi ro phát sinh từ các hoạt động trong Ngân hàng?
 • Tôi không chắc các công việc tôi đang thực hiện hàng ngày có tiềm ẩn rủi ro nào không?
 • Tôi làm gì để phòng tránh và giảm thiểu tối đa các rủi ro có thể vướng phải?
 • Tôi rất sợ sẽ vô tình trở thành tội phạm ngân hàng?

Khóa học “Quản trị rủi ro cá nhân trong Ngân hàng” sẽ trả lời cho tất cả các học viên đang là hoặc sắp trở thành nhân viên ngân hàng có cùng những băn khoăn ở trên.

Nội dung khóa học:

 • Modul 1: Tổng quan về quản trị rủi ro trong ngân hàng: Định nghĩa, phân loại và bộ máy quản trị
 • Modul 2: Phân tích rủi ro thông qua quy trình Gửi tiền gửi tiết kiệm và Phát hành Thẻ tín dụng cá nhân
 • Modul 3: Phân tích rủi ro thong qua quy trình Cho vay
 • Modul 4: Tội phạm ngân hàng: Tìm hiểu định nghĩa, phân loại và ví dụ điển hình
 • Modul 5: Thực hành đóng vai trong các tình huống rủi ro.

Đối tượng tham gia:

 • Người đã mất gốc kiến thức Nghiệp vụ
 • Sinh viên đã tốt nghiệp khối Đại học Kinh tế
 • Người đã đi làm muốn thi tuyển Ngân hàng
 • Bankers tại các Ngân hàng muốn chuyển công tác

Bạn sẽ học được gì?

 • Tổng quan về rủi ro và quản trị rủi ro trong ngân hàng
 • Các loại rủi ro trong ngân hàng (ví dụ mỗi loại)
 • Thực hành nhận biết các tình huống dẫn đến rủi ro
 • Các rủi ro có thể phát sinh trong các giao dịch cơ bản: Tiền gửi tiết kiệm, Phát hành thẻ Tín dụng, Cho vay
 • Tội phạm về ngân hang, các loại tội phạm
 • Phân tích tội phạm ngân hàng thông qua ví dụ nổi tiếng
 • Thực hành đóng vai các vị trí trong ngân hàng xử lý các tình huống rủi ro
 • Công cụ để ngăn ngừa rủi ro
Quản trị rủi ro Cá nhân dành cho Quan hệ Khách hàng
9

Kiểm soát tuân thủ và quản trị rủi ro trong hệ thống nhượng quyền

25/04/2022

 Chỉnh sửa

- Thông tin khóa học:

 • Link học: https://leto.vn/kiem-soat-tuan-thu-va-quan-tri-rui-ro-trong-he-thong-nhuong-quyen.htm
 • Hotline: 1900 6258

Mỗi hệ thống nhượng quyền trong quá trình phát triển đều tạo ra các rủi ro cần được quản lý. Việc xác định sớm các rủi ro kinh doanh nhượng quyền và các rủi ro khác có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh có thể giúp bạn tận dụng chúng để khai thác giá trị kinh tế và lợi thế thương hiệu, giúp bạn vượt lên trước các đối thủ cạnh tranh.

Khóa học Kiểm soát tuân thủ và quản trị rủi ro trong hệ thống nhượng quyền LFB sẽ hỗ trợ bạn phát triển văn hóa quản lý rủi ro chủ động trong toàn bộ tổ chức, giúp bạn tập trung tốt hơn vào công việc kinh doanh của mình.

Nội dung khóa học

 • Nghiên cứu, đánh giá và hướng dẫn vận hành hệ thống quản lý; 
 • Đánh giá và xây dựng chương trình kiểm soát tuân thủ nhượng quyền của bạn, bao gồm cả Tài liệu giới thiệu thông tin nhượng quyền và Hệ thống Kiểm soát Nhượng quyền; 
 • Xem xét tất cả các vấn đề hợp đồng nhượng quyền; 
 • Đánh giá rủi ro kinh doanh và các dạng rủi ro khác (ví dụ: kinh tế, ngôn ngữ, văn hóa và chính trị) có thể ảnh hưởng đến doanh nghiệp hoặc ngành của bạn hiện tại hoặc trong tương lai; 
 • Hỗ trợ bạn đo lường rủi ro theo thời gian, khi hoàn cảnh thay đổi hoặc biến động trong hệ thống và tư vấn về các biện pháp tốt nhất để xử lý rủi ro; 
 • Đại diện thẩm tra/đàm phán khi có dấu hiệu vi phạm của bên mua nhượng quyền trong hệ thống của bạn.
Kiểm soát tuân thủ và quản trị rủi ro trong hệ thống nhượng quyền
10

Quản trị rủi ro IT

25/04/2022

 Chỉnh sửa

- Thông tin khóa học:

Link học: https://forbes.edu.vn/training-programs/it-training-programs/it_risk-training-htm.html

Giá:4.500.000 đ

Giáo viên: Bussiness Edge, Better Work

Quản trị rủi ro IT không nằm ngoài các hoạt động quản trị rủi ro chung của một doanh nghiệp hay tổ chức. Quản trị rủi ro tại một số doanh nghiệp lớn còn đóng vai trò là yếu tố sống còn của doanh nghiệp. Khóa học Quản trị rủi ro IT với mục tiêu cung cấp cho các nhà quản lý, lãnh đạo doanh nghiệp và đội ngũ làm IT những kiến thức cơ bản về cách nhận biết các dấu hiệu rủi ro trong hệ thống CNTT và các biện pháp phòng tránh.

Nội dung khóa học: 

 • Phần 1: Rủi ro IT là gì? 
 • Phần 2: Thủ tục quản lý rủi ro IT 
 • Phần 3: Thiết kế công cụ kiểm soát rủi ro IT 
 • Phần 4: Tiêu chuẩn quản trị rủi ro trong hệ thống IT

Bạn sẽ học được gì? 

 • Có kiến thức và phương pháp chuẩn mực thực hiện việc quản lý rủi ro IT của doanh nghiệp 
 • Lập kế hoạch và thực hiện các hoạt động đánh giá và quản trị rủi ri IT theo định kỳ trong tổ chức IT doanh nghiệp 
 • Xác định các rủi ro nghiêm trọng đối với các loại tài sản 
 • Xác định các ưu tiên cần giảm thiểu rủi ro và thời gian để hoàn thành giải pháp giảm mức rủi ro IT 
 • Biết cách xây dựng dự án quản trị rủi ro CNTT ở mức chi tiết 
 • Nâng cao năng lực bản thân và tạo giá trị gia tăng cho tổ chức
Quản trị rủi ro IT

Trên đây là Top 10 khóa học quản trị rủi ro hay nhất dành cho người đã và đang khởi nghiệp. Học hỏi không bao giờ là đủ, hãy tham khảo thông tin để lựa chọn tham gia các khóa học mà Topz gợi ý sẽ giúp bạn tự tin, thành công hơn trong cách quản lý của mình. 

Đánh giá:

Bình luận

Vui lòng đăng nhập để bình luận.

Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

Báo lỗi

Nội dung báo lỗi là bắt buộc!

Thông báo